Reivindiquem els espais de joc de la ciutat

A través de la Gimcana dels Drets de l´Infant us animem a desenvolupar la proposta “reivindiquem els espais de joc de la ciutat”, mitjançant la qual, convidem als nois i noies a què puguin opinar i fer propostes de millora sobre els espais de joc del seu barri, poble o ciutat. Té per objectiu fomentar el seu paper activista i  incentivar la seva participació comunitària, perquè puguin expressar les seves idees i opinions sobre qüestions que els afecten, com ara: participar en el disseny d´espais de jocs a la ciutat.

Ens agradaria que aquesta proposta us ajudi a fer petites accions al vostre entorn més immediat. No és necessari que el projecte es porti a terme previ al 20 de novembre, aquesta data pot ser el punt de partida per recollir les primeres impressions, la veu del poble, de la resta d’infants, o per exposar les primeres les primeres observacions que hagueu realitzat o en el cas d´haver finalitzat l´acció els resultats obtinguts i fer-ho arribar a tothom.

 

Proves

1. Junt amb els nois i noies decidim quin espai públic volem analitzar

El poble o el barri en la seva totalitat; parcs i espais de joc…., observar algun aspecte concret com ara l’accessibilitat, brutícia…

El barri, els parcs, els patis… ens agraden, els sentim propis, nostres. Amb aquestes accions farem un pas endavant en el procés d´apropiació del barri, els parcs dels infants i joves. La capacitat d´actuar no és conseqüència d´activitats esporàdiques, sinó de la immersió dels infants en ambients participatius per dur a la pràctica allò que es proposen.

L´entorn immediat és l´espai on els nens i nenes poden establir vincles afectius i de pertinença. És, per tant, una xarxa de suport personal i un factor de qualitat de vida, així com un espai de compromès i de participació activa, un petit laboratori de democràcia. Els infants i joves han de ser crítics amb el seu entorn i han de fer coses per canviar allò que no els agrada.

Entre les accions que poden realitzar:

Els Parcs: Coneixem i millorem el propi patí de l’esplai, el parc urbà o el jardí més proper. Els infants exploren el parc tot buscant elements que els agraden i d´altres que creuen que no s’adapten a les necessitats dels infants  i s´haurien de millorar.  Podem fer un inventari de dibuixos de tots els elements que hi ha als parcs (fonts, mobiliari infantil per a jocs, bancs, serveis…).

Els parcs, els patis… són un recurs per moltes activitats d´observació i exploració. Aprenem a gestionar-lo, a transformar-lo segons uns objectius previs, a tenir presents.

El carrer: avaluem l´accés a l´esplai i el transformem amb propostes de millora. La mobilitat dels infants a l’esplai depèn de molts factors que caracteritzen l´itinerari (distància, pendent, camins accessibles amb persones amb mobilitat reduïda, seguretat, temps…). L´estudi global d´aquestes variables a través d´un treball de diagnosi ens permetrà plantejar solucions i alternatives per a una mobilitat més segura, saludable i sostenible.

El barri: diagnostiquem i transformem el barri i l´entorn proper al centre. Es tracta de recollir informació, a través d´una investigació en grups, sobre els entorns més immediats a l´entitat, per tal de poder definir futures propostes de millora.

L´objectiu principal de la investigació és detectar els punts crítics, tant de les vivències dels infants com dels acompanyants, en un radi proper a l´esplai.

2. Fem observacions reals

Sortim al carrer amb una càmera i llibretes on anotarem tot allò que ens crida l’atenció: què ens agrada, què canviaríem, quins problemes detectem etc.

Cal tenir present que la importància de la investigació no només rau en les dades i la informació recollida sinó en la participació i implicació dels infants.

L´activitat parteix d´una diagnosis de l´estat dels parc proper a l’esplai, els carrers o el barri que finalitza amb una pluja d´idees sobre possibles actuacions de millora.

Les actuacions que es proposen han d´anar precedides d´una definició d´objectius. S´escullen les propostes més factibles i viables, que representin millores reals i que comportin resultats visibles. S´elabora un pla d´actuació i de seguiment de les actuacions, amb una repetició de tasques i una calendarització de les accion

3. Fem un mural i anotem, dibuixem, enganxem fotos de les observacions

Podem fer servir un mapa del barri o del parc en gran.

Algunes metodologies que podem utilitzar…

Tècnica DAFO(debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats): Treball de grup per elaborar un llista comú, a través del consens, dels elements que corresponguin a aquests quatre apartats, en relació amb l´indret que volem treballar (barri, parc, patí, carrer…)

Concurs de fotografies “denuncia” (aquells elements que no ens agraden dels nostres voltants) i fotografies “premi” (aquells elements que volem del nostre barri, parc, patí, carrer…). Fem una exposició de les imatges en l´esplai.

Recollir impressions a través de dibuixos, collage, maquetes, contes etc. per plasmar les millores a realitzar. Com seria el seu parc o zona verda ideal, que reflecteixi els interessos i prioritats.

Realitzar una maqueta en volum del carrer, parc etc. A partir d´un treball previ amb fotografies, mapes i de fer un recorregut de treball de camp, es construeix una maqueta col·lectiva del parc, carrer, patí, etc. identificant els punts crítics, mançanes o fer-ho de forma contraria i recollir a través d’una maqueta el que seria el nostre parc, pati o carrer ideal, incorporant aquests elements necessaris per fer un bon ús.

Gimcana fotogràfica per recollir allò que ens agrada i no ens agrada dels nostres parcs i crear el nostre parc ideal. Reflexionar sobre aquests, i analitzar en quina situació estan i els avantatges i mancances que tenen.

Per treballar això amb els infants podem fer una gimcana fotogràfica, per recollir allò que m’agrada i que no m’agrada dels nostres parcs. Amb els més petits haurem de guiar el que han d’observar i fotografiar, per exemple: espais verds, papereres, rampes, contenidors de reciclatge, etc. Un cop tinguem totes les fotografies elaborarem un petit mural amb aquestes (avantatges-mancances) i reflexionarem sobre què podem fer per millorar-ho. Per finalitzar, podem elaborar el nostre parc ideal.

4. Organitzem una assemblea per consensuar les transformacions que hi voldríem fer

L’assemblea serveix per organitzar què és vol fer, per prendre decisions importants, per acordar quins projectes volem dur a terme i distribuir responsabilitats. Espais com les assembles ens permeten millorar la comprensió mútua i sentir-nos més coresponsables amb els acords col·lectius que s’han adoptat.

Reservem un temps perquè els nois i noies s’autoorganitzin i discuteixin pel que fa a les tasques que hauran d’assumir i la millor manera de fer-les. Distribuïm els infants en grups de sis o set per monitor/a. Evitem estar tots per a tots, perquè aleshores ningú està per ningú i perdem oportunitats per estimular-los, per escoltar-los, etc. Gratifiquem els esforços i ajudem els nois i noies a trobar sentit a les seves responsabilitats i a fruir-ne. Ajudem a consolidar el model de funcionament del grup amb recursos molt gràfics i visibles: murals o cartells on figuri l’organització i les activitats del grup, fotos de tots els membres, elements d’ambientació, etc.

L’assembla amplia la participació i la responsabilitat dels infants, els dóna veu i és un pas més per donar-los més protagonisme i fer més democràtics les nostres entitats.

5. Nois i Noies “activistes”

El 20 de novembre donem visibilitat al treball i a les reivindicacions dels infants: organitzem una exposició, convidem a les autoritats, fem difusió a les xarxes etc. És important difondre aquestes primeres conclusions a les institucions i altres entitats locals per tal de fer-les partícips de la diagnosi del problema i de les propostes de solucions.

Presentem les nostres conclusions accions, propostes de millora, buscant espais reals de participació per poder presentar-ho, o fent arribar aquesta feina a les institucions públiques, o plens municipals perquè la feina feta i treballin en la mesura del possible en línies de millor i demanant una resposta dels projectes presentats.

Esperem que aquestes indicacions us ajudin a fer petites accions als vostre entorn més immediat. No és necessari que les accions es portin a terme previ al 20 de novembre, aquesta data pot ser el punt de partida per recollir les primeres impressions, la veu del poble, de la resta d’infants, o per exposar les primeres les primeres observacions que hagueu realitzat o en el cas d´haver finalitzat l´acció els resultats obtinguts i fer-ho arribar a tothom.

Bases 5a Gimcana Drets de l’Infant

  • Qui pot participar? Totes les entitats i centres adherits a l’acció Pel Dret al Lleure!
  • Qui pot optar al premi? Els centres d’esplai de la Federació Catalana de l’Esplai.
  • Les 3 entitats de la Federació Catalana de l’Esplai que aconsegueixin més punts rebran un premi!
  • Per valorar les vostres actuacions us demanen que ens feu arribar un petit recull del vostre projecte d´acció, amb fotos i vídeos del que heu treballat. Envieu el vostre projecte a la següent adreça electrònica: mireia.garcia@fundesplai.org  a l’atenció de Mireia Garcia .
  • Teniu de temps per enviar-nos les vostres idees, pla d’acció i accions vinculades al #dretallleure fins el 25 de novembre.
  • Inscriviu-vos a la Gimcana a través del Formulari de Contacte