Bibliografia General

  • L’educació del consumidor a l’escola. Bonil, J. (1999). Escola Catalana Barcelona 1999, n. 359, abril ; p. 6-8 .
  • Educación del Consumo . Bonil, J. (2008).Cuadernos de Pedagogía, núm. 383.
  • Propuestas para llegar al currículo. Genina Calafell, Marta Fonolleda, Maia Querol. (2008).Cuadernos de Pedagogía, núm. 383.
  • Incertesa i creativitat. Educar per a la societat del coneixement. Daniel Innerarity. Debats d’Educació. Fundació Jaume Bofill, UOC. Miag, 2010.
  • Consumir menos vivir mejor. Ideas prácticas para un consumo más consciente. Toni Lodeiro. Editorial: Txalaparta., 2008.
  • ¿Hacia dónde va el mundo? 2012 2011: La última oportunidad. Susan George, Jean- Pierre Dupuy, Ives Cochet, Serge Latouche. Editorial: Octaedro. 2012.
  • El Crac Energètic. Xifres i Fal·làcies. Carles Riba, Ramon Sans i Eva Torrents. Editorial: Octaedro. 2012.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.