Explorar Catalunya i...Acció!

Explorar Catalunya i… Acció! És un projecte del Centre d’Estudis de l’Esplai que s’adreça als grups de joves dels esplais de la Federació Catalana de l’Esplai i que té com objectiu el foment del català a partir de l’ús del llenguatge àudio visual i les tecnologies digitals. Aquest projecte compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El projecte constitueix un estímul per als joves per avesar-se a escriure, interpretar i enregistrar les seves propostes en català. El projecte, basat en la metodologia aprenentatge servei combina tres elements:

  1. L’aprenentatge d’habilitats per a la creació de petites produccions àudio visuals.
  2. La reflexió al voltant de la relació que mantenim amb el patrimoni cultural i natural del nostre país.
  3. Difondre les produccions per contribuir a fer que es produeixin canvis en l’entorn. Acció de servei mitjançat una campanya de sensibilització.

Produccions 2016

  • 4 centres de lleure
  • 80 joves participants

 

Viu la Natura! Natuman al rescat! . Producció 2015

Quin entorn més brut! . Producció 2015

3 Accions per conservar l’entorn. Producció 2015

El Musical de la muntanya. Producció 2015