00 34 93 474 74 74 canal@fundesplai.org
Select Page

Som conscients de quines són les nostres obligacions en matèria d’igualtat?
Saps que totes les entitats sigui quin sigui la seva dimensió o tipus han de tenir un protocol contra l’assetjament sexual?
Coneixes les sancions per incomplir les teves obligacions?

T’oferim la possibilitat d’utilitzar el teu crèdit de formació a través d’un curs que t’ajudarà a acomplir aquestes obligacions i t’evitarà possibles sancions.

Duració: 20 hores (12 presencials i 8 semipresencials).
Dates sessions presencials: 20 i 27 de novembre, i 11 de desembre.
Horari: 9:30h – 13:30h.
Lloc: C/ Llàstics, 2, Barcelona. (Ciutat Vella).

Temari reduït del curs:

  • Introducció a la igualtat
  • Les 6 i’s de la igualtat
  • La comissió de gènere
  • La diagnosi
  • Accions realitzades i a realitzar
  • Llenguatge inclusiu
  • El protocol d’assetjament sexual
  • Sancions per incompliments en matèria d’igualtat

A l’efecte de l’establert en el Reglament (UE) 2016/679 i la Llei 34/2002, (LSSICE), l’informem que les dades personals incloses en aquest correu electrònic, formen part d’uns Fitxers titularitat de Fundació Catalana de l’Esplai i les Entitats vinculades, la finalitat de les quals és gestionar les comunicacions i l’enviament d’informació dels nostres serveis i activitats, sigui per la seva relació prèvia o actual amb nosaltres. El tractament i conservació d’aquestes dades es realitza amb confidencialitat, aplicant les corresponents mesures de seguretat i pel temps que duri la relació, fins el moment que revoqui el consentiment o, en defecte d’això, pel legalment establert. Les dades podran ser cedides a tercers proveïdors de serveis del responsable i en els casos en què existeixi una obligació legal. No estan previstes transferències internacionals de les dades. La legitimació per al tractament de les seves dades de caràcter personal deriva de les obligacions contractuals de l’esmentada relació. Vostè, com a interessat directe, podrà, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat o oposició mitjançant un escrit, adjuntant el document acreditatiu de la seva identitat, dirigit a la Fundació Catalana de l’Esplai, amb C.I.F G 61096368 i domiciliada en C/ Riu Anoia 42-54 – El Prat del Llobregat o a través del correu electrònic: dadespersonals@fundesplai.org. Aquest missatge de correu electrònic està dirigit exclusivament al destinatari o destinataris indicats en el mateix. La informació  que conté pot ser confidencial i/o privada, pel que està totalment prohibida la seva difusió o reproducció. Si vostè no és el destinatari d’aquest missatge, si us plau retorni’l immediatament a l’adreça d’enviament i destrueixi’l.

Pin It on Pinterest

Share This