FORMULARIS PER ENVIAR MAILS DE BENVINGUDA A LES NOVES ENTITATS

Quan es doni d’alta una entitat nova a Suport Associatiu, cal emplenar un d’aquests formularis, en funció de l’idioma de l’entitat. Cal escriure el nom de l’entitat tal com està escrita a la llicència dels programes informàtics, la contrasenya que necessiten per accedir als programes, i el correu electrònic de l’entitat. 

Un cop s’enviï el formulari, s’enviarà immediatament el correu de benvinguda al Club Suport. Ho rebrà el mail de l’entitat que heu escrit al formulari.

Nous subsriptors Suport (CAT)

Selecciona llista(es):
Privacitat *

Nous subscriptors Suport (CAST)

Selecciona llista(es):
Privacitat *

FORMULARIS PER ENVIAR MAIL PERSONALITZAT AMB LES DADES D’ACCÉS AL NÚVOL

Quan una entitat sòcia demana accedir als programes des del núvol, cal emplenar un d’aquests formularis, en funció de l’idioma de l’entitat.

Cal escriure l’usuari i la contrasenya que s’hagi donat d’alta, i el correu electrònic de l’entitat. 

Un cop s’enviï el formulari, l’entitat rebrà immediatament un mail personalitzat amb les dades d’accés al programari. 

Nous subscriptors al núvol de programes Suport

Selecciona llista(es):
Privacitat *

Nous subscriptors al núvol de programes Suport (CAST)

Selecciona llista(es):
Privacitat *

Pin It on Pinterest