Què és el malbaratament alimentari?

A la Guia per Evitar el Malbaratament Alimentari publicada per L’Ajuntament de Barcelona trobem una definició clara i senzilla: “Quan parlem d’evitar el malbaratament alimentari domèstic ens referim, dit de forma senzilla, al fet de no llençar menjar. És a dir, no llençar aliments que són aptes per al consum humà. No considerem malbaratament llençar Continua llegint