Què és?

HEDERA és un projecte pilot d’investigació liderat per Fundesplai que vol facilitar l’accés a la universitat d’estudiants de centres de segon de batxillerat i darrer curs de cicles formatius de grau superior. El projecte es basa en la mentoria, una metodologia d’intervenció que complementa i amplifica l’impacte d’altres intervencions socials.

El 7,8% de l’alumnat que va començar els estudis de grau a Catalunya va deixar la universitat en el primer curs. I un 9% va canviar de tipus de grau al següent curs.

"Datos y cifras del sistema universitario español"

2021-22, Ministerio de Universidades

Elements clau

Mentoria social

Metodologia d’intervenció social que es basa en la figura del mentor/a, una persona voluntària que estableix una relació de respecte i confiança amb la persona mentorada. La figura del mentor/a acompanya per guiar, orientar i donar suport als estudiants en el seu camí a la universitat.

Sostenibilitat

HEDERA no és només un projecte pilot d’investigació sinó que vol oferir els recursos i la seva metodologia d’intervenció per a posar el programa de mentoria al servei de tots els municipis i centres de Catalunya. L’objectiu és convertir-ho en un recurs sostenible en el temps, és a dir, que sigui assumible i aplicable.. 

Recerca

El projecte pilot d’investigació vol avaluar l’impacte de la mentoria social en la millora de l’accés a la universitat de l’alumnat en situació de vulnerabilitat. Tant important el nombre de persones i centres participants, com que la recerca que es realitza demostri l’èxit dels programes de suport i acompanyament 

Recursos destacats

MENTORIA, METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ SOCIAL

La “Declaració de la Coordinadora de Mentoria Social” (2021) defineix els principis d’aquesta metodologia d’intervenció que es basa en la relació entre la persona mentora i la persona mentorada. Una relació voluntària i de confiança amb un valor afegit per la persones implicades. Per què?

LES UNIVERSITATS CATALANES

El Canal Universitats de la Generalitat ofereix l’accés a les 12 universitats catalanes, que al curs 2021-22 van oferir 534 graus diferents. Els alumnes de grau matriculats per primer cop al curs 2020-21 van ser 58.646. Troba la teva universitat.

Col·laboren

El programa de mentoria HEDERA està finançat pel Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través dels fons Next Generation de la Unió Europea. Està liderat per Fundesplai, en col·laboració amb la Fundación EsplaiICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats), Barcelona iPEG (Institute of Political Economy and Governance) i el Ministerio de Universidades.