Projecte

HEDERA és un projecte pilot d’investigació liderat per Fundesplai que vol facilitar l’accés a la universitat d’estudiants en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Es dirigeix a alumnat que estudien en centres de segon de batxillerat i darrer curs de cicles formatius de grau superior.

La mentoria social complementa i amplifica l’impacte d’altres intervencions socials. En el cas d’HEDERA contribueix a la inclusió del jovent en situació de vulnerabilitat i li obre les portes d’accés a la universitat.

Transformació social

La mentoria és una metodologia d’intervenció social que es basa en la figura del mentor/a, una persona voluntària que estableix una relació de respecte i confiança amb la persona mentorada. En el cas d’HEDERA, ofereix la seva experiència i la posa al servei de l’alumnat que vol arribar a la universitat, i que veu al seu mentor/a com un exemple a seguir. El projecte vol implicar a persones mentores que estiguin cursant estudis universitaris o que els hagin finalitzat fa poc temps, i que estiguin treballant actualment.

La figura del mentor/a acompanya per guiar, orientar i donar suport al jovent en risc d’exclusió social en el seu camí a la universitat. Es tracta de crear relacions fructíferes i de llarga durada, gràcies al compromís de la persona mentora, que rep una completa formació per complir el seu rol. El benefici i aprenentatge és mutu i el/la mentor/a obté molts beneficis: intercanvi social i cultural; creixement personal; i sensibilització social.

Sostenibilitat

HEDERA no és només un projecte pilot d’investigació sinó que vol oferir els recursos i la seva metodologia d’intervenció per a posar el programa de mentoria al servei de tots els municipis i centres de Catalunya. L’objectiu és convertir-ho en un recurs sostenible en el temps, és a dir, que sigui assumible per als diferents municipis o províncies interessades en participar.

A través de l’aplicació del projecte es voldria condicionar una política pública que permeti reduir cada cop més les desigualtats socials a l’hora d’accedir a estudis universitaris. HEDERA treballa pel present, volent evidenciar com la mentoria pot ajudar a reduir les desigualtats d’accés de joves en situació de vulnerabilitat a estudis universitaris, i també pel futur, cercant la continuïtat com a projecte.

El projecte pilot d’investigació vol avaluar l’impacte de la mentoria social en la millora de l’accés a la universitat del jovent en risc d’exclusió social. En aquest sentit, és tant important el nombre de persones i centres participants, com que la recerca que es realitza demostri l’èxit dels programes de suport i acompanyament a l’alumnat beneficiari.

Centres i alumnes

HEDERA és un projecte d’investigació d’àmbit estatal que vol arribar a 200 centres de segon de batxillerat i d’últim curs de cicles formatius: 130 a Catalunya i 70 a Andalusia. La previsió és que cada centre participi amb dos grups classe i 10-12 alumnes per classe, per arribar a una mostra de 2.400 alumnes en total.

Els centres participants es dividiran en parts iguals entre el grup de tractament (65 centres a Catalunya i 35 centres a Andalusia) i el grup control (65 a Catalunya i 35 a Andalusia). Els grups de tractament són els que participaran en el programa de mentoria en la seva totalitat, mentre que el grup control participa en la xerrada inicial i en una sessió sobre les beques i ajuts existents.

Calendari

La implementació del projecte d’investigació comença al curs 2022-23 (batxillerat i cicles formatius de grau superior) i finalitzarà als primers mesos del curs universitari 2023-24. La continuïtat fins a l’entrada de l’alumnat a la universitat és molt important ja que el 60% dels estudiants en situació de vulnerabilitat social i econòmica deixen els estudis universitaris el primer curs de grau.

    • Fase 1. Disseny i preparació. Disseny, estandardització i programació de la mentoria; mostra i acords amb centres elegibles; acords amb agents del territori, selecció i formació de persones mentores…
    • Fase 2. Implementació. Xerrada inicial als centres; vinculació de l’alumnat al projecte; sessions individuals i grupals de mentoria i acompanyament; suport en les proves d’accés a la universitat, en les beques i ajuts, i en la matriculació i en la transició als primers mesos a la universitat…
    • Fase 3. Avaluació. Recollida, integració i anàlisi de les dades de la recerca; elaboració d’articles i altres materials en suport escrit i audiovisual; presentació i difusió dels resultats de la recerca del projecte pilot HEDERA…