EQUIP EDUCATIU

L’Entorn Natural de l’Escola és un programa d’Educació per la Sostenibilitat de la Fundació Catalana de l’Esplai subvencionat al 100% per la Diputació de Girona.

L’equip d’educadors gironins de la Fundació és l’encarregat de realitzar les activitats al gran nombre de centres de tota la província que participen al programa.

La Fundació Catalana  de l’Esplai, té per missió: “educar els infants i els joves, enfortir les entitats i el tercer sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora”.

La nostra missió es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a les escoles, la gestió d’equipaments i programes d’educació ambiental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i projectes per la inclusió digital. Integra també l’acció d’una Federació i dels seus centres d’esplai,  així com la tasca de la “Fundación Esplai”, d’àmbit estatal.

CONTACTE

Per a qualsevol dubte o contacte, així com per demanar activitats o tallers podeu-vos en contacte amb en Gerard Badia, coordinador del projecte:

gbadia@fundesplai.org

638 92 92 07