El nou projecte de Mentoria Laboral és una iniciativa de la Coordinadora Mentoria per la Inclusió i 4 de les seves entitats membres: Associació Punt de Referència, Fundació Catalana de l’Esplai, Fundació Marianao i Fundació Exit.  És un projecte pilot, que permetrà a les entitats promotores a partir de fer-ne seguiment i una avaluació final, aconseguir crear model a partir de l’experiència conjunta de les 5 entitats.

L’objectiu general del nou projecte és el de millorar l’ocupabilitat de 30 joves en situació de risc o de vulnerabilitat social, mitjançant la mentoria.

Mentors/es i joves participaran conjuntament a accions per a la millora competencial dels i de les joves i de millora del coneixement del mercat laboral.

Ens fem ressó de la cerca de persones mentores per a aquest projecte.

Si voleu saber més, aneu a l’enllaç on es detalla el perfil de les persones voluntàries, i més informació de la proposta: Crida de voluntariat- Mentoria Laboral