La Mentoria Social del Departament d’Acció Social de Fundesplai és un projecte en creixement, i per aquest motiu s’han incorporat novetats que demostren la clara aposta per a la consolidació d’aquest.

Entre les novetats per aquest curs 2017-2018 tenim l’ampliació de l’equip tècnic, així el projecte compte actualment amb una referent per al seguiment de les persones joves, una referent per a les persones mentores voluntàries i un referent que fa les tasques de seguiment i organització general del projecte.

Destaquem també que l’accés i la participació de les persones joves en el projecte de Mentoria Social, ja no va lligat només per a joves dels Projectes del Departament d’Acció Social de Fundesplai, sinó que està oberta a totes aquelles persones joves que vulguin i tinguin l’interès de participar en un procés de Mentoria Social. D’aquesta manera, i a mesura que sorgeix la demanda per part del/la jove per incorporar-se en el projecte, es produeix l’assignació i emparellament amb una persona mentora voluntària.

Des de novembre de 2017 s’han realitzat 7 emparellaments (mentor/a – jove), i en el moment que finalitzi l’actual formació inicial en Mentoria Social que s’està desenvolupant amb les noves incorporacions de mentors/es voluntaris/àries, es realitzaren 7 emparellaments més.

Per últim, cal destacar com a novetat important que per fer el seguiment del projecte hem començat a utilitzar l’APP de la Coordinadora de Mentoria i la plataforma web de Messagenes una eina i un recurs que permet mesurar l’impacte social de la mentoria a partir de la recollida de dades que aporten els mentors/es, com també que aquest puguin fer visible les seves trobades amb els i les joves mentorats/des.

Per tot plegat, des del Departament d’Acció Social de Fundesplai us convidem a formar part d’aquest projecte. Per a més informació us podeu adreçar envien un e-mail a mentoriasocial@fundesplai.org o trucant al telèfon 93 551 17 63.