Quines característiques ha de tenir la persona mentora en el nostre programa? 

Fundesplai busca persones que tinguin compromís, empatia, amb capacitat de lliurament als altres, amb una sensibilitat especial per escoltar i atendre a les persones, i amb capacitat per gestionar emocionalment les situacions difícils.

Rang d’edat: de 25 anys endavant.

Quina dedicació suposarà el projecte per la persona mentora? 

El període del projecte és de mínim 6 mesos i amb una dedicació continuada, a través de:

  • Una formació 10 hores en Mentoria Social.
  • Una reunió amb el/la jove mentorat/da cada quinze dies (2h).
  • Trobades cada dos mesos amb l’equip tècnic referent

Aquest període inclou:

  1. Entrevista Inicial. Presa de contacte amb l’equip de Mentoria i compromís en el projecte. Formació en Mentoria Social.
  2. Contacte amb els i les joves que volen ser mentorats, establiment de compromisos per parelles i generació del pla de treball de mutu acord. Desenvolupament del pla de treball.
  3. Tancament del procés de Mentoria.

 Tasques de la persona mentora a Fundesplai

  • Informar sobre els diferents recursos que existeixen a l’abast dels joves.
  • Orientar tant a nivell laboral com formatiu, depenent de les preferències del/de la jove.
  • Assessorar sobre temes i inquietuds que poden sorgir al/la jove en el seu procés vital.
  • Realitzar el seguiment amb els tècnics referents del programa

Si creus que pots sumar-te al projecte de Mentoria Social, contacta’ns!

Les persones interessades en participar o rebre més informació adreceu-vos, si us plau, escriviu un correu electrònic a   mentoriasocial@fundesplai.org, de seguida ens posarem en  contacte amb vosaltres. Moltes gràcies!