TRAJECTÒRIA

 

La Mentoria Social és un instrument d’intervenció que promou les relacions entre persones voluntàries que s’ofereixen per proporcionar suport individual, a persones que es troben en una situació de risc d’exclusió social o vulnerabilitat. Així doncs, en aquest procés s’aprofiten les capacitats i l’experiència de persones que es troben en una “situació normalitzada”  per proporcionar suport individual a d’altres persones en una situació de desavantatge social.

L’objectiu general del Programa Mentoria Social de Fundesplai és acompanyar a persones jove en el seu procés d’inclusió a la vida adulta, d’acord amb el propi projecte de vida per tal de reforçar aspectes com la seva inserció laboral, la formació continua al llarg de la vida i la consolidació del seu creixement personal. Específicament, el Programa de Mentoria Social de Fundesplai busca millorar les expectatives i competències dels i les joves en tres línies de treball:

  1. Inserció laboral.
  2. Retorn al sistema formatiu
  3. Creixement personal, tot respectant els seus interessos i circumstàncies.

A més, vol facilitar eines als i les joves participants, per tal que preguin consciència de les seves potencialitats i limitacions.

D’aquesta manera, entenem que el Programa de la Mentoria Social de Fundesplai és un recurs que s’adreça a persones joves dels diferents programes i projectes de Fundesplai, amb l’objectiu de contribuir positivament en el procés vital dels joves, ja sigui en l’àmbit laboral o de creixement personal.

A continuació us presentem alguns dels projectes del Departament de Joves que s’han vinculat amb el programa de Mentoria Social de Fundespla en els darrers anys: :

 

TRESCA JOVE

Tresca Jove 2013 Fundació Catalana de l'Esplai El programa Tresca Jove té  com a objectiu d’afavorir el desenvolupament personal i la integració social i laboral de persones joves, a través de l’acompanyament, la formació i una primera experiència laboral en el món del lleure, prevenint així la vulnerabilitat o deteriorament cap a situacions de risc social.

Per a més informació consulteu el següent enllaç!

OPORTUNITAT JOVE

 Fundesplai ofereix a les persones joves de 18 a 29 anys ensituació d’atur inscrites al SOC, un procés d’orientació, formació i adquisició de competències i d’experiències professionals que els permetin dirigir les seves trajectòries professionals i executar el seu projecte professional i vital amb èxit!

Per a més informació consulteu el següent enllaç!

PROJECTE AMA

IMG_1560AMA, acompanyament a mares adolescents, és un projecte que neix al 2014 al Departament d’Acció Social de Fundesplai, amb l’objectiu d’empoderar a dones joves d’entre 18 i 25 anys, embarassades o amb fills i filles entre 0 i 3 anys, per als reptes que planteja la vida en societat: educativa, professional, personal i familiar.

 Per a més informació consulteu el següent enllaç!

 

LA MENTORIA SOCIAL DE FUNDESPLAI

En el marc dels diferents projectes i programes del Departament de Joves,  les persones mentores acompanyen joves en risc d’exclusió social en les seves primeres passes en el món laboral, compartint amb ells la seva experiència professional i vital.

Per que creiem en el programa?

  • Possibilita que els joves dels diferents projectes i programes de Fundesplai coneguin a algú de fora del seu entorn de qui poder aprendre i amb qui poder comptar, sempre des del respecte, la proximitat i la confiança en un procés acompanyat per professionals, per a la seva inserció social i laboral.
  • És una oportunitat per a persones voluntàries que tenen l’ocasió per contribuir de manera significativa, en el present i futur dels joves que estan al programa Mentoria-Fundesplai, amb valor social.
  • És una oportunitat de col·laboració per a persones voluntàries amb perfils molt diversos, que tinguin ganes d’acompanyar al jove durant el seu procés d’aprenentatge i creixement. Alhora guiar-lo, orientar-lo i recolzar-lo,  tot fomentant la seva autonomia i responsabilitat en les accions que realitza.

 

Per a més informació:

Díptic Mentoia Social Fundesplai

mentoria-1 mentoria2