Sessions de jocs. Aprendre el valor del joc…


Els futurs monitors i monitores de lleure del TRESCA, aprenen de forma molt activa i participativa tots i cadascun dels diferents temes proposats pel professorat. En aquestes linies us proposem la reflexió i el sentit del joc. La millor manera de conèixer la importància del joc és vivint en primera persona els aprenentatges que en possibilita, al final del post, veureu unes fotos dels TRESCA a una sessió de jocs…

El Joc ( resum de wiki)

El joc és sinònim d’esbarjo, diversió, alegria, esbarjo, gaudi, alhora és una eina educativa que ajuda a l’infant a descobrir, conèixer-se, conèixer els altres i al seu entorn.

Els jocs preparen als infants per a la vida, es simulen situacions de la vida i s’estimula el raonament, l’anàlisi,  les relacions entre iguals, etc. En el joc humà intervé la funció simbòlica: intervé en els infants la capacitat de fer servir símbols i signes per crear contexts, anticipar situacions, planificar les accions futures o interpretar la realitat. El joc afavoreix el procés d’enculturació i sorgeix de manera natural, a la infància.

El joc és indispensable per al desenvolupament psicomotor, intel·lectual, afectiu, emocional i social, ja que amb ell s’aprèn a respectar normes i a tenir metes i objectius.

El joc és un dret. Segons la declaració dels drets de l’infan, adoptada a l’assemblea general de l’ONU, l’infant ha de gaudir plenament de jocs i recreacions dels quals hauran d’estar orientats cap als fins perseguits per l’educació, la societat i les autoritats públiques s’esforçaran per promoure el gaudi d’aquest dret.

El joc no només és una forma de diversió sinó també la millor manera d’aprenentatge, a través d’ell, els infants aprenen a afrontar situacions diverses que han d’enfrontar al llarg de la seva vida.

Els joves TRESCA en les sessions de joc….

El joc arrabcar cebes...un popularissim!!

El joc arrancar cebes…un popularíssim!!

Aprenent a relacionar-se mitjançant el joc

Aprenent a relacionar-se mitjançant el joc

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *