00 34 93 474 74 74 canal@fundesplai.org
Select Page

L’Impost de Societats (IS), el que grava la renda de les persones jurídiques i, per tant, també la de les entitats sense ànim de lucre, es pot presentar des d’aquest 1 de juliol, a través del programa PADIS, i fins el 25 de juliol.

Per aquelles entitats que hagin de pagar i vulguin domicilar el càrrec, el termini finalitza el dia 20 de juliol.

Seguint la normativa aplicada des de l’any passat i establerta a la Llei 48/2015 de 29 d’octubre del 2015, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, s’han de complir tres condicions perquè una entitat parcialment excempta pugui prescindir de declarar l’impost:

  • Que els seus ingressos no superin els 75.000 euros anuals.
  • Que els seus ingressos sotmesos a retenció no superin els 2.000 euros anuals.
  • Que totes les rendes no exemptes que n’obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Per a la declaració de l’IS corresponent a l’exercici del 2016, s’utilitza el model 200.

Les declaracions s’han de presentar obligatòriament per Internet a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, utilitzant un certificat electrònic reconegut i amb la firma de la persona o persones que ostentin la representació legal de l’entitat.

Així, no hi ha novetats que afectin les entitats sense ànim de lucre a l’hora de tramitar l’impost, ja que els últims canvis es van introduir fa dos anys, arran de la reforma fiscal del novembre del 2014.

Per a una explicació més detallada, consulteu el recurs publicat a Xarxanettitulat “L’Impost de Societats en les entitats no lucratives”.

Pin It on Pinterest

Share This