00 34 93 474 74 74 canal@fundesplai.org
Select Page

A partir de l’1 de juliol del 2017 entra en vigor el nou sistema de liquidació de l’IVA a través del Subministrament Immediat d’Informació (SII). Aquest procediment implica la presentació immediata a la seu electrònica de l’Agència Tributària dels registres de facturació (i no pròpiament de les factures) en un termini de 4 dies laborables. Excepcionalment, fins el 31 de desembre del 2017, aquest termini s’allargarà a 8 dies laborables.

Estan obligades a aplicar aquest nou sistema les entitats que:

  • Tinguin un volum de facturació superior a 6 milions d’euros anuals.
  • Estiguin adscrites al REDEME (Registre de Devolució Mensual de l’IVA) o al Règim diferit d’importació de béns.
  • Pertanyin al Règim de Grups d’IVA.

També poden aplicar-lo les organitzacions que no compleixin aquests criteris però que ho sol·licitin voluntàriament.

Amb la utilització del SII no caldrà presentar els models 347 (operacions amb terceres persones), 340 (llibres de registre) ni 390 (resum anual de l’IVA).

Necessites aplicar el sistema SII a la teva gestió? T’ajudem a fer-ho!

Davant aquest canvi, Suport Associatiu ha adaptat tot el seu programari de gestió a la nova normativa. Les entitats que ja siguin sòcies del Club de Suport i hagin d’aplicar aquest sistema, poden ja sol·licitar i instal·lar el nou mòdul SII. Sobre aquesta eina cal destacar que:

    • Està vinculada amb els nostres programes habituals de gestió (Comptabilitat, Gestió de Socis i Facturació) i permet capturar i traslladar la informació de forma ràpida i directa a l’AEAT o bloquejar-la per a la nostra revisió i confirmació final.
    • Facilita la validació de les dades dels clients, dels associats o dels proveïdors, comparant-les directament amb les dades fiscals registrades a l’AEAT. Això ens permet la correcció massiva d’errors en les factures o en les dades de socis/clients.
    • Possibilita certificar, mitjançant la signatura digital de l’entitat, tota la informació i xifrar-la en el mateix moment que surt del mòdul i accedeix a la xarxa. D’aquesta manera, les dades es mantenen en l’anonimat i amb màxima seguretat des del punt inicial de creació.

Per tant, mentre altres aplicacions només compleixen amb l’obligació de realitzar l’enviament, el nou mòdul SII de Suport Associatiu valida, corregeix, certifica i envia tota la informació necessària per complir al 100% amb les noves exigències fiscals.

Per sol·licitar el mòdul o demanar assessorament per a la seva aplicació, contacteu amb informatic@suport.org o sserrano@fundesplai.org.

Pin It on Pinterest

Share This