Pistes “Posem data”

Pista 1 - Una ajudeta per poder seguir buscant

Trobar el mes és el més fàcil. Busca de quin dia a quin dia va el signe de Cranc. Recorda que el juny no compta, que la Mery sap que aquell no era.

Pista 2 - Un cop de mà addicional

 Respecte al dia: La Tina diu què hi ha dos rellotges equivocats i que tornis a mirar la conversa. Veus rellotges o hores a la conversa?

Pista 3 - Ànims, casi ho tens!

La conversa comença a les 9h. Però hi ha dos hores que no coincideixen amb aquesta. Localitza-les i calcula quants minuts hi ha de diferència. La xifra és el dia que has d’introduir.

Pista 4 - Solució - Abans de tirar la tovallola

La data quan comencen les colònies és: 15/07/2020