Qui som

Fundesplai (Fundació Catalana de l’Esplai) és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Va ser constituïda el 28 de març de 1996 i consta inscrita com a fundació benèfica de tipus assistencial, cultural i docent, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 983.

Fundesplai desenvolupa un ampli ventall de programes, campanyes i activitats a favor dels infants, els joves, les famílies i les entitats.

La proposta global de projectes impulsats per la Fundació es caracteritza per:

  • Voluntat educativa
  • Opció per la inclusió i la transformació social
  • Compromís mediambiental i de sostenibilitat
  • Aposta per la qualitat del servei
  • Compromís per la coresponsabilitat
  • Impuls al Tercer Sector
  • Treball en xarxa

La visió de la Fundació es concreta en voler ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva actuació i presència territorial. Es caracteritza per la qualitat i la innovació i per establir aliances estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el món local en general.

Estatuts

Valors

Pla Estratègic 2011-2015