Introducción/introducció. El proyecto/el projecte

La Fundació Catalana de l’Esplai, a través del programa Esplai Sense Fronteres de cooperació internacional i educació per al desenvolupament, impulsa programes i projectes entre països d’Amèrica Llatina i  els centres d’esplai de la Federació Catalana de l’Esplai a Catalunya.

Propostes d’intervenció, des de l’educació no formal amb infants i joves, enfocades a aportar a terme accions integrals que afavoreixen i milloren la qualitat de vida dels mateixos infants i joves, d’educadors i educadores, de les seves famílies i de tota la comunitat; concordança amb les necessitats locals i amb el lideratge dels socis locals, juntament amb les persones beneficiàries: amb un treball horitzontal i cooperatiu.

Aquest procés de treball educatiu és possible donada l’oportunitat de la tasca desnvolupada per les organitzacions a la xarxa Iberoamericana: La Liga Iberoamericana.

¡2017: Continuamos con el proyecto!

2017: Continuem amb el projecte!

El projecte de cooperació entre Fundació Catalana de l’Esplai ( Fundesplai) i l’entitat de Bolívia Fundación Social Uramanta, amb el recolzament de la Convocatòria de Cooperació i Solidaritat Internacional de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, per a l’edició del 2017  es diu: Generant processos educatius que enforteixen les capacitats educatives i lúdiques a Sant Joan Despí i a Cochabamba: millorem la nostra qualitat de vida i el nostre entorn: EN XARXA COMPARTIM FITES I APRENEM!

Ambdues entitats continuen promovent el lleure educatiu als seus territoris, amb infants i joves, en base a fomentar el coneixement del l’entorn proper i alhora, descobrir als altres, un binomi que resulta interessant, encoratjador i alhora estimulant per als aprenentatges col·lectius!

—————————————————————————————————————

El proyecto de cooperación entre Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) y la entidad de Bolivia Fundación Social Uramanta, con el apoyo de la Convocatoria de Cooperación y Solidaridad Internacional del Ayuntamiento de Sant Joan Despí, para la edición del 2017 se llama : Generando procesos educativos que fortalecen las capacidades educativas y lúdicas en Sant Joan Despí y en Cochabamba: mejoramos nuestra calidad de vida y nuestro entorno: EN RED COMPARTIMOS HITOS y APRENDEMOS!

Ambas entidades continúan promoviendo el tiempo libre en sus territorios, con niños, niñas y jóvenes, en base a fomentar el conocimiento del entorno próximo y al mismo tiempo, descubrir a los demás: un binomio que resulta interesante, alentador y la vez estimulante para los aprendizajes colectivos.

Proyecto 2016/ Projecte 2016

Los buenos resultados de las ediciones del proyecto en 2014 y en 2015, nos empujan a seguir caminando juntos para el año 2016. El proyecto de este año se ha llamado: ” Generando procesos educativos que fortalecen las capacidades educativas y lúdicas en Sant Joan Despí y en Cochabamba: compartamos propuestas t actividades de mejora de nuestros barrios y el entorno. Que viva el barrio! “.

En esta nueva edición del proyecto se ha abordado la importancia de conocer y amar el barrio donde niños y niñas viven, y desarrollan su vida cotidiana, la  importancia de respetar y cuidar el entorno natural. El proyecto ha desarrollado actividades de intercambio educativo, y también de intercambio entre los niños y las niñas: se han intercambiado dibujos, autorretratos, y se ha mantenido vivo el contacto entre niños y niñas de uno y otro lugar del Atlántico.


Els bons resultats de les edicions del projecte a l’any 2014 i a l’any 2015, ens han empès a seguir caminant junts per al 2016. El projecte d’aquest any l’hem anomenat : “Generant processos educatius que enforteixen les capacitats educatives i lúdiques a Sant Joan Despí i a Cochabamba: compartim propostes i activitats de millora dels nostres barris i entorn. VISCA EL BARRI! “

En aquesta nova edició del projecte s’ha abordat la importància de conèixer i estimar el barri a on els infants viuen i desenvolupen la vida quotidiana, la importància de respectar i cuidar de l’entorn nartural. El projecte ha desplegat activitats d’intercanvi educatiu, i en concret entre els nens i les nenes: s’han intercanviat dibuixos, “selfis artitístics” i s’ha mantingut molt viu el contacte entre nens i nenes d’un i l’altre continent.

Proyecto 2015/ Projecte 2015

Fruto del esfuerzo realizado por:  los equipos educativos de los Centros Vicente Cañas en Cochabamba, Bolivia, de la Fundación Social Uramanta, y los equipos educativos del Centre d’Esplai El Tricicle de Sant Joan Despí ( España -Barcelona) en red con Fundesplai, durante el año 2014,  se presenta la oportunidad  en el 2015, de seguir trabajando y colaborando conjuntamente con el apoyo del Ayuntamiento de Sant Joan Despí.

Durante el 2015 desarrollamos un proyecto educativo llamado:  Esplai sin Fronteras: “Generando procesos educativos que fortalecen las capacidades educativas y lúdicas en Sant Joan Despí y en Cochamba, ¡¡ a partir de compartir juegos, cuentos y leyendas!! Nuestro bloc es una herramienta de intercambio.

———————————————————

Fruit de l’esforç realitzat pels: equips educatius dels Centres Vicente Cañas a Cochabamba, Bolívia, de la Fundación Social Uramanta, i dels equips educatius del Centre d’Esplai El Tricicle de Sant joan Despi (Catalunya) en xarxa amb Fundesplai, durant el 2014, es presenta l’oportunitat al 2015, de seguir treballant i col·laborant conjuntament amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Joan Despí.

Durant el 2015 desenvolupem un projecte educatiu anomenat: Esplai Sense Fronteres: Generant  processos educatius que enforteixen les capacitats educatives i lúdiques a Sant Joan Despí i a Cochabamba, a partir de compartir jocs, contes i llegendes!! El nostre bloc és una eina de intercanvi.

Proyecto 2014/Projecte 2014

¡ QUÉ RICA ES MI TIERRA!

En el presente proyecto se han unido sinergias y experiencias de varias organizaciones, saberes, talentos, de educadores, educadoras, niños, niñas, jóvenes y personas varias…

Esperamos que disfruten de lo que aquí van a ir degustando….

Aquest projecte és una feina en treball sinergiat de persones, joves, educadores, educadors, talents i experiències….

Esperem que gaudiu amb els tastets…

Finançament/Financiador:

Ajuntament de Sant Joan Despí (Barcelona-Espanya)

Organitzacions que hi intervenen/Organizaciones que intervienen:

NOM   DEL   PROJECTE/ NOMBRE DEL PROYECTO:

Esplai Sense Fronteres : enfortint els llaços i els vincles educatius, en base a projectes col·lectius,  entre infants de Cochabamba (Bolívia) i infants de Sant Joan Despí (Catalunya), gaudim i coneixem el recull :¡QUÉ RICA ES MI TIERRA!

Material completo editado del proyecto, descargar  en los enlaces inferiores a la fotografía:

Portada proyecto 2014

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *