Quin és el fons?

El canvi d’època i les experiències d’altres organitzacions ens aconsellen fugir de la rigidesa dels plans d’actuació i endinsar-nos en la reflexió de preparar l’organització per als nous temps i reptes. D’altra banda, durant els quatre anys Fundesplai ha fet un procés de reestructuració i de canvi de cultura organitzativa, que avança d’una organització vertical cap a models més horitzontals, amb nous processos participatius i de foment del compromís de les persones, la confiança i transparència. Tots aquests factors ens han d’ajudar a identificar a l’organització persones capaces de tenir una visió estratègica i una mirada profunda sobre els nous reptes, que il·lusionin i motivin altres persones.

Cap a un marc de prioritats

Plantegem un disseny d’un marc estratègic flexible, centrat en “orientacions” i en “prioritats”.
La incertesa i la complexitat són una característica intrínseca del canvi d’època. Els canvis profunds en l’entorn, externs i interns, desborden les previsions, i ens conviden a obrir noves línies d’acció no definides amb anterioritat.
Les organitzacions estem obligades a pensar el futur dotant-nos d’orientacions estratègiques flexibles, orientades cap als fets i a l’acció concreta, i desenvolupant noves cultures organitzatives. Ens hem de dotar d’espais de reflexió teòrico-pràctica estructurals i permanents.

Als darrers temps ens hem dotat de documents rellevants sorgits dels contextos canviants i les necessitats socials i educatives identificades, documents que conjuntament amb la missió , la visió i els valors esdevenen punts de partida del procés.

Xarxarquia

Tenim la  voluntat d’incorporar espais de treball i desenvolupament d’idees i projectes basats en la “xarxarquia”, que convisquin amb el model organitzatiu i funcional tradicional.

Som en una nova època que ens convida a construir organitzacions més obertes, participatives, transparents, àgils, adaptables, creatives i innovadores, i on els models organitzatius basats únicament en ordres imposats semblen poc eficients.

La Xarxarquia emergeix com a nou ordre organitzatiu, resultat de relacions de participació i dels fluxos generats en entorns col·laboratius, i on la coordinació es fa per adaptació mútua i compromís. L’autoritat de les persones deriva de la responsabilitat  i el compromís, i no de la seva “posició”, i el valor afegit que aporta és transparent, visible i reconegut.

10 aspectes clau: col·laboració, autogestió, transparència, emergència, coherència, participació, interdependència, apertura, adaptabilitat, aprenentatge.

Lideratges estratègics

Volem incorporar el funcionament en xarxa dins la mateixa Fundesplai, mobilitzant lideratges no només compartits i distribuïts, sinó  “estratègics”.

Fer una aposta per identificar i fomentar persones amb capacitat d’aquest lideratge des de diferents llocs de l’organització, que sàpiguen connectar i treballar amb altres persones líders. Capaces d’identificar reptes i oportunitats, d’il·lusionar i motivar, de generar visió compartida, d’assumir responsabilitats i de promoure un treball conjunt per afrontar-ho.

Aquest repte passa per treballar amb aquestes persones la dimensió reflexiva i l’acció, construint sentit i significació al que s’està fent.

Es tracta de teixir una xarxa de pesca, feta de nusos, que resisteixen l’embat. Nusos (representats per aquests lideratges), que connecten i distribueixen la força, que sustenten i atrapen el somni.