ELS TALLERS PARTICIPATIUS

Els vuit tallers participatius posen el focus en els col·lectius situats al centre de l’acció de Fundesplai. Plantegem l’ús de la terminologia “taller” com a espai de construcció d’idees, com a espai de treball artesanal i com a espai col·lectiu. El taller és útil en ell mateix (trobada), i també per construcció col·lectiva que se’n deriva. A banda d’aquests focus, hi ha algunes orientacions (i uns àmbits geogràfic d’actuació) que convé no oblidar durant aquests espais de reflexió.

ELS FOCUS

LES ORIENTACIONS

#Inclusió

Inclusió i cohesió, equitat i igualtat d’oportunitats, perspectiva de gènere.

#Empleabilitat

Ocupació i empleabilitat, lempoderament per a transformar l’entorn.

#Ciutadania

Participació i ciutadania activa, benestar i salut.

#Espais i temps

Infraestructures i espais

#Nous paradigmes educatius

Qualitat educativa, innovació educativa i social, educació a temps complet.

#Sostenibilitat

Principis sostenibilistes, nous reptes ambientals.

#Viabilitat

Gestió i sostenibilitat econòmica, recursos organitzatius i materials.

#Metodologia

Innovació, educació personalitzada, individualització, socialització, treball comunitari, organització interna.

#Escala

El Món Local, Catalunya, Espanya, el Món…

L’ESCALA

LOCAL

CATALUNYA

ESPANYA

MÓN