Durant el 2010, el conjunt de persones i entitats vinculades a Fundesplai van definir el Pla Estratègic 2011-2015, actualitzant-ne la missió, la visió i els valors, i definint-ne les línies i objectius per als propers cinc anys.

Aquest procés esdevé el punt de partida d’un nou procés reflexiu, que no pretén redefinir la missió ni els valors de nou, ni analitzar en profunditat els nous contextos socials i educatius, sinó centrar-se en les maneres de treballar de Fundesplai, focalitzant-nos en el COM, amb i per a QUI.

Missió

Educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

La nostra visió

Volem ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva actuació amb la presència territorial; caracteritzada per la qualitat i la innovació i per establir aliances estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el món local en general.

Els valors humans que ens inspiren

#Utopia

Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia i la fraternitat.

#Solidaritat

Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en el respecte a la dignitat de les persones i dels pobles, a la diversitat i als drets humans

#Iniciativa

Volem fomentar la participació, l’autonomia personal i l’esforç individual i col·lectiu, per fer front als reptes amb creativitat i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable

#Felicitat

Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç, que es fonamenti en l’autoconfiança i en l’obertura a l’altre, en l’honestedat, la generositat, l’expressió dels sentiments i el compromís amb la comunitat

Els valors que impregnen l'organització

Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional, ni submissió a cap altre interès que no siguin els valors que inspiren la nostra missió.

Treballem amb claredat en els objectius i transparència en la gestió dels recursos. Una transparència basada en la coherència i en la informació, portes endins i respecte a la societat.

Volem l’aportació de la pluralitat, de la diversitat i de la participació, tant en la vida interna de l’organització com en el treball en xarxa amb altres agents i en les relacions amb el nostre entorn.

Volem actuar amb austeritat i aplicant criteris d’eficiència en la gestió que ens permetin que la nostra acció social i educativa sigui el màxim d’eficient amb el mínim impacte ambiental.

Volem que la nostra activitat i el nostre funcionament siguin reflex dels valors que proclamem.

Partim, doncs, d’aquesta missió i valors que considerem vigents, però també d’algunes qüestions de fons que voldríem que impregnessin aquest procés, així com d’alguns reptes al final del camí: